Přihlášku k podzimnímu termínu maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023 podává žák řediteli školy nejpozději do 26. června. Pokud máte zájem o částečně předvyplněnou přihlášku, řiďte se instrukcemi zástupce ředitele teoretické vyučování Ing. Radima Truchlého, v opačném případě využijte bianko přihlášku.

Informace pro přihlášení se k podzimnímu termínu maturitní zkoušky: 

  • Přihlášku je potřeba doručit do školy nejpozději v pondělí 26. 6. 2023.
  • Přihlášku můžete podat osobně ve čtvrtek 22. 6. 2023 8:00 do 16:30 (12:30 – 13:00 přestávka na oběd).
  • Dále Vám na vaši žádost může být zaslána předvyplněná přihláška na e-mail, který jste zadali při předcházejícím přihlášení k maturitní zkoušce. O zaslání přihlášky požádejte e-mailem do 21. 6. 2023 (pokud jste mně již požádali vyčkejte na vyřízení Vaši žádosti) nebo telefonicky v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pokud potřebujete konzultovat vaši přihlášku k maturitní zkoušce, učiňte tak v době určené pro osobní podání přihlášek k maturitní zkoušce.
  • Pro podání přihlášky k maturitní zkoušce můžete také využít bianko přihlášku.

Další informace k maturitním zkouškám.