Výsledky písemných prací z cizího jazyka jsou uvolňovány postupně podle toho, kdy daná třída začíná ústní část maturitní zkoušky. Tak, aby žáci znali výsledek písemné práce před zahájením ústních zkoušek.