Maturitní vysvědčení jsou generována za celou třídu a budou k dispozici cca týden po skončení maturit třídy. Ti, kteří konají nebo konali opravnou nebo náhradní maturitní zkoušku budou mít vysvědčení připraveno stejně jako třída, do níž byli přiřazeni.

Ukončení maturitní zkoušky:
2.NE 18. 5. 2015
4.EP 19. 5. 2015
3.DE 19. 5. 2015
3.DP 21. 5. 2015
4.MA 22. 5. 2015
4.OP 27. 5. 2015
4.MB 27. 5. 2015