Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 – podzim

Třída:4. MA4. MB 4. OP2. NE3. DP
Písemná práce Český jazyka a literatura7. 9.7. 9.7. 9.7. 9.7. 9.
Písemná práce cizý jazyk8. 9.8. 9.8. 9.8. 9.8. 9.
Praktická zkouška – odb. výcvik:9. a 12. 9.9. a 12. 9.9. a 12. 9.
Ústní zkouška: 13. 9. 13. 9. 14. 9. 13. 9.14. 9.

Sdělení MŠMT ke konání didaktických testů.

Další informace k maturitním zkouškám.

Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2021/2022 – podzim

Třída:3. EA3. EB 
Písemná zkouška7. 9.7. 9.
Praktická zkouška – odb. výcvik:8. 9.8. 9.
Ústní zkouška: 15. a 16. 9.15. a 16. 9.

Organizace závěrečných zkoušek 3. ročníků maturitních oborů ve školním roce 2021/2022 – podzim

Třída:3. MA3. MB 3. OP
Písemná zkouška7. 9.7. 9.7. 9.
Praktická zkouška – odb. výcvik:8. 9.8. 9.8. 9.
Ústní zkouška: 15. a 16. 9.15. a 16. 9.15. a 16. 9.

Další informace k závěrečným zkouškám.