Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu, více či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky.

Veřejná zakázka je rozdělena do následujících samostatných částí:

Část A: Moderní domovní instalace – Předmětem této části zakázky je dodávka výukových panelů, cvičných rozvaděčů, reálných čidel a aktivních prvků a rozvaděče pro moderní domovní systémy. Doba dodání je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Část B: Alternativní zdroje energie – Předmětem této části zakázky je dodávka a služby spojené s dodávkou alternativních zdrojů energie, a to vč. instalace do experimentálního domu, který je ve vlastnictví zadavatele. Jedná se o dodávku a instalaci: – třífázové fotovoltaické elektrárny s akumulátorem a měničem, – kompletu – tepelné čerpadlo vzduch/voda, akumulační nádrže, bivalentní zdroje a solární soustavy, – centrální rekuperační jednotky, – měření a inteligentní regulaci celého systému, – funkčního modelu ústředního vytápění a rozvodu teplé vody napojeného na centrální jednotku vytápění. Dodávka a instalace bude provedena dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1b této zadávací dokumentace. Doba dodání je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Část C: Didaktické pomůcky – Předmětem této části zakázky je dodávka didaktických pomůcek v rozsahu definovaném v příloze č. 1c této zadávací dokumentace. Doba dodání je stanovena na 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.