Opravné zkoušky a doklasifikace za školní rok 2013/2014 proběhnou od 26. do 28. srpna 2014 vždy od 800 hodin.
Žáci se dostaví do školy v určený den (viz rozpis níže) v 750 hodin .
Na nástěnce ve druhém patře bude seznam komisí, včetně místností ve kterých budou jednotlivé zkušební komise zasedat  (žáci budou čekat před místností určenou pro komisi, u které zkoušku konají).
Pokud má žák více doklasifikací, dodrží pořadí předmětů dle rozpisu, aby nedocházelo ke komplikacím v organizaci zkoušek.
Rozpis opravných zkoušek a doklasifikací dle osobních čísel žáků.