Počty volných míst do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015:
Mechanik elektrotechnik 14
Optik 5
Elektrikář silnoproud 6
Elektrikář 6
Provozní elektrotechnika denní 5
Provozní elektrotechnika dálková 8

Přihlášky je možno podávat průběžně až do 25. srpna 2014.