V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. 3. 2020, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, a v souvislosti s Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru se náš zřizovatel rozhodl:
S okamžitou platností až do odvolání zakázat realizovat ve vnitřních i vnějších prostorách užívaných pro činnost školy/školského zařízení jakékoliv volnočasové, sportovní, společenské, kulturní, vzdělávací a jiné obdobné aktivity pořádané školou/školským zařízením, stejně tak není možno tyto prostory nadále využívat v rámci doplňkové činnosti jinými subjekty na základě pronájmu, výpůjčky prostor, a to bez ohledu na počet účastníků.

 

Z výše zmíněného vyjádření zřizovatele vyplývá:

  • u kurzu elektrikář podle profesních je přerušena výuka;
  • jsou pozastaveny veškeré pronájmy tělocvičny i ostatních prostor školy.