Na základě rozhodnutí ředitele školy je upraven styk s veřejností v neodkladných záležitostech na:

PONDĚLÍ: 8:00 – 11:00
STŘEDA: 8:00 – 11:00

PŘESTO ZVAŽTE, ZDA JE NUTNÉ VAŠI ZÁLEŽITOST VYŘÍDIT V TĚCHTO DNECH, NEBO PREFERUJTE JINÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE (NAPŘ. E-MAIL, TELEFON).