Po dobu konání opravných maturitních a závěrečných zkoušek se bude výuka řídit náhradním rozvrhem.
Náhradní rozvrh naleznete zde.