Náhradní rozvrh

Náhradní rozvrh:

2. 9. 2020
3. 9. 2020
4. 9. 2020

7. 9. 2020
8. 9. 2020
9. 9. 2020
10. 9. 2020
11. 9. 2020

14. 9. 2020
15. 9. 2020
16. 9. 2020
17. 9. 2020
18. 9. 2020

21. 9. 2020
22. 9. 2020
23. 9. 2020
24. 9. 2020
25. 9. 2020

Případné změny sledujte na suplovací nástěnce ve druhém patře!