1) Kdy přestávají být žáci posledního maturitního ročníku žáky školy? (Informace je důležitá pro žáky v denní formě vzdělávání.)
Podle zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 podle § 44 odst.
(2) Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy vykonal úspěšně nebo neúspěšně maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku.
(3)Pokud se poslední zkouška maturitní zkoušky nebo závěrečné zkoušky konala do 30. června 2020 a žák maturitní nebo závěrečnou zkoušku nevykonal úspěšně, přestává být žákem školy 30. června 2020.

Pro žáky naší školy platí:

  • žáci, kteří byli u maturitní nebo závěrečné zkoušky úspěšní, přestali být následujícím dnem žáky školy;
  • žáci, kteří nebyli u maturitní nebo závěrečné zkoušky úspěšní, jsou žáky školy do 30. 6. 2020.

 Doporučení:

  • Doporučujeme kontaktovat vaší zdravotní pojišťovnu nejpozději v 7. měsíci, lépe ještě v 6. měsíci a oznámit jí, že už nejste žáky školy. Zabráníte tak vzniku dluhu na zdravotním pojištění.
  • Pokud se nechystáte na vysokou školu, kontaktujte také úřad práce.

2) Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky v roce 2020
Podle vyhlášky č. 233/2020 Sb. ze dne 6. května 2020 o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, podle § 1 odst. (2) Žák do 25. července 2020

  • a) podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
  • b) podává písemnou žádost o nahrazení zkoušky podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
  • c) odevzdá vlastní seznam literárních děl podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Informace pro žáky naší školy:

Poté co bude otevřen informační systém pro podzimní termín maturit, budou informace o možném přihlašování zveřejněny na stránkách školy. Přihlašovat se bude možno:

  • osobně v daném termínu a čase;
  • korespondenčně po předchozí domluvě poštou.