Zde naleznete harmonogram předávání vysvědčení. Pro předávání vysvědčení byla ministerstvem zdravotnictví rozvolněna epidemiologická opatření a může se předávat vysvědčení celé třídě.

Po předání vysvědčení Vám bude umožněno vyklidit si skříňku v šatnách. V průběhu letních prázdnin dojde k dezinfekci prostorů šaten a všechny skříňky musí být z tohoto důvodu vyprázdněny.

Pokud jste ještě neodevzdali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, přineste jej sebou.