!!! Z TOHOTO DOKUMENTU VYPLÝVÁ, ŽE SE ŽÁCI na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky NEMUSÍ prokazovat negativním
testem/prodělaným covidem-19/očkováním. !!!

Ochrana dýchacích cest (informace platná k 1. 7. 2021 12:00):

  • ve společných prostorách školy je potřeba mít správně nasazený respirátor jeho účinnost filtrace splňuje minimálně požadavky pro respirátory FFP2;
  • při samotné zkoušce, kdy žáci sedí na svých zkušebních místech, není potřeba mít nasazen respirátor.

Další informace k mimořádnému termínu naleznete zde (červený text).