Bylo vyhlášeno 3. kolo přijímacího řízení do čtyřletých oborů ukončených maturitní zkouškou bližší informace naleznete zde
(pokračuje také 2. kolo přijímacího řízení do nástavbového oboru provozní elektrotechnika bližší informace naleznete zde).