Kurz elektrikář září 2020 – prosinec 2021 bude zahájen 29. září 2020 ve 14:30 hodin v kinosále školy.
Po zahájení a administraci (cca 1 hodina) bude následovat výuka prvního předmětu (5 vyučovacích hodin)!