Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

 
Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

 

Postupy a algoritmy naleznete v přílohách:

Dopis ministra zdravotnictví, postup pro školy, algoritmus k respiračním příznakům a algoritmus ke karanténě.