Ve školním roce 2019/2020 budou k Závěrečné zkoušce, konané v rámci projektu L + H, připuštěni pouze žáci, kteří v termínu 29. května 2020 (vydávání vysvědčení za třetí ročník v řádném termínu) dosáhnou minimálně hodnocení prospěl(a).
Z rozhodnutí ředitele školy nebude organizován náhradní termín Závěrečné zkoušky (září 2020).