6. 11. 2019 se uskuteční na naší škole stávka pedagogických pracovníků, a proto ředitel vyhlašuje pro žáky v teoretickém vyučování a na odborném výcviku volný den ředitele školy (netýká se žáků na provozních pracovištích).

Dne 6. 11. 2019 se neuskuteční ani konzultace dálkového studia.

Důvod stávky:
Bylo slíbeno 15 % objemu finančních prostředků na růst platů pedagogických pracovníků. Po všech jednáních to bylo 10 % objemu na rok 2020 a 9 % na rok 2021.
Z objemu, který umožňuje 12,5% růst tarifů, požadujeme zaručený nárůst tarifních platů o 10 % od 1. 1. 2020 pro pedagogy.
Ministr rozhodl bez projednání se sociálními partnery o 8% navýšení tarifů.