Ve dnech 13. 4. a 14. 4. se konají přijímací zkoušky ke studiu na naší škole. Rodiče upozorňujeme, že nebudou vpuštěni do budovy školy. Uchazeči o studium najdou informace o rozmístění do tříd na tabulích ve vestibulu školy. Přestávku mezi testy tráví žáci v prostorách školy, kterou  nemohou opouštět. Nápoje a občerstvení si přineste s sebou.

Přejeme hodně úspěchů!