Přihlášky do kurzu pro školní rok 2023/2024 budeme přijímat 11. 5. 2023 od 15:00 do 17:00, nebo do naplnění kapacity!