Téma: Rozhlas

Nastudujte do 10. dubna 2020

Učební text

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz