Úkoly č. 1:
1.      Vypracujte referát na téma nezaměstnanost a Úřad práce.
2.      Vyhledejte informace o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ – do sešitu vypište základní charakteristiky.
3.      Prostudujte daňovou soustavu dle přílohy

Příloha

Úkoly č. 2:

Zadání