Dne 6. března 2014 se od 1200do 1700 hodin uskuteční dodatečný den otevřených dveří. Všichni jste srdečně zváni.