Dne 15. dubna 2014 v 1600 hodin se uskuteční třídní schůzky s rodiči. Místnosti pro jednotlivé třídy budou vyvěšeny ve vestibulu školy.