Nastudujte v následujících obdobích (podklady ke studiu naleznete v přílohách 1 až 4):

16. – 20. března: ROM, RAM, FLASH, SSD (příloha 1)
23. – 27. března: Blokové schéma PC (příloha 2)
30. března – 3. dubna: Mikroprocesory (příloha 3)
6. – 10. dubna: Sběrnice, porty, konektory (příloha 4)

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.

Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz