Zadání na samostudium:
16. – 20. března: Multiplexery
23. – 27. března: Demultiplexery
30. března – 3. dubna: Komparátory
6. – 10. dubna: Sčítačky
Studijní materiály: viz .příloha: Kombinační logické obvody
Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář
Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz