Nastudovat:
16. – 20. března: Základní pojmy číslicové techniky
23. – 27. března: Logické obvody a jejich rozdělení
30. března – 3. dubna: Logické funkce jedné a dvou nezávisle proměnných
6. – 10. dubna: Základní logické členy (hradla)

Studijní materiál: viz. příloha

Kontrolní testy pro zpětnou vazbu budou zasílány formou domácích úloh v systému Bakalář.
Kontaktní email: hyneckova@sse-najizdarne.cz

Příloha