Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory Mechanik elektrotechnikOptik na 23. května 2014, pro obory Provozní elektrotechnika (denní i dálková forma) a Podnikání (dálková forma) na 6. června 2014. Bližší informace v sekci „Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015„.