V době ústních maturitních zkoušek bude výuka probíhat dle náhradního rozvrhu!