Žáci třídy 1. EB, kteří vyhověli kritériím (viz čl. IV. Stipendijního řádu) obdrželi v únorovém výplatním termínu kromě motivačního i prospěchové stipendium ve výši Kč 3000,-, 2000,- nebo 1000,-.