DĚJEPIS:

učebnice – kapitola Věk revolucí – vznik USA, Velká francouzská revoluce