Cena obědů pro žáky školy se od školního roku 2019/2020 zvyšuje na 38,- Kč!