Žáci mají možnost nechat si zkontrolovat a odevzdat povolené pomůcky před konáním zkoušky a to v předem stanovený den a čas. Všechny odevzdávané pomůcky musí být na lícní straně jasně a viditelně označeny jménem a příjmením.

Přehled povolených pomůcek naleznete na tomto odkazu.

Všechny pomůcky lze odevzdat ke kontrole v pátek 30. 8. 2019 od 10:00 do 11:00 na adrese: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o., Na Jízdárně 30, 702 00 OSTRAVA