Zahájení školního roku žáku denního studia:

– prvních ročníků denního studia, konkrétně tříd: 1.MA, 1.MB, 1.OP, 1.EA/Z, 1.EB proběhne v tělocvičně školy v 9:00 (trvání cca 2 hodiny);

– tříd: 2.MA, 2.MB, 2.OP, 2.EB, 2.EZ, 3.MA, 3.MB, 3.OP, 3.EA, 3.EB, 1.NE (první ročník denní nástavby) a 2.NE ve třídě v 8:00 (rozpis místností bude vyvěšen na informativní nástěnce ve druhém patře);

– tříd: 2.EA, 4.MA, 4.MB a 4.OP na odborném výcviku v 8:00 (sraz žáků před budovou školy Na Jízdárně 30).

 

Zahájení školního roku dálkového studia:

kalendář dálkového studia.