Vzhledem k souvislé praxi tříd 4.MA, 4. MB a 4.OP od 9. do 22. 12. 2021 dochází v tomto období ke změně střídání teoretického vyučování a odborného výcviku u tříd 1.MA, 1.MB, 1. OP, 2.MA, 2.MB, 2.OP, 3.MA, 3.MB a 3.OP a to tak, že tyto třídy budou mít v tomto období vždy teoretické vyučování. Pro dny, kdy nemají stanoven pevný rozvrh bude vytvořen náhradní rozvrh.