Od 1. 6. 2022 došlo ke změně ceny jednotlivého oběda žáků, ke kterému dochází
z důvodu zvyšování cen energií a potravin.
Cena je zvýšena na Kč 44,-/oběd.
Maximální měsíční platba činí Kč 1012,-/23 dnů.