Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na výstavbu schodiště.