Opakování učiva 1-3. ročníku.

Zdroje: sešit, učební texty na stránkách školy

Další komunikace a zadání domácích úkolů bude probíhat přes Bakalář