Samostudium: sériové řazení RLC prvků – zdroj naše učební texty Elektrotechnika str. 62-67

Další komunikace a zadání domácích úkolů bude probíhat přes Bakalář