Opakování téma OBVODY STŘÍDAVÉHO PROUDU – úvod, střídavý obvod s R
Samostudium: Jednoduchý střídavý obvod s prvky R, L, C
zdroj: učební text „Elektrotechnika“ – str. 52 až 55