Podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O soustavě oboru vzdělávání v základním, středním, a vyšším odborném vzdělávání ze dne 31. 5. 2010

Kód oboruNázev oboruZdravotní omezení (kategorizace)
26-51-H/01Elektrikář3, 19, 22
26-51-H/02Elektrikář – silnoproud3, 19, 22
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje3, 19, 22
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik3, 22
23-62-L/01Optik1, 3
26-41-L/52Provozní elektrotechnika3, 22

Kategorizace:
1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.