Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

I.     Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou 

Ad I.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 10 uchazečů 

 Kritéria:
Školní výsledky ze ZŠ
– Volná kapacita oboru.

Ad II.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
                        Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………….. 10 uchazečů

Obsah, forma a stanovené termíny přijímacích zkoušek
Podle ustanovení § 60 zákona rozhodl ředitel školy o nekonání školní přijímací zkoušky.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.

Ad III.

Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
– Zdravotní způsobilost pro obor studia 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 27 uchazečů
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání ……………….. 20 uchazečů 

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.