Organizace zahájení školního roku 2017/2018 dne 4. září 2017:
– žáci I. ročníku denního studia v 900 hodin v tělocvičně školy
– žáci I. ročníku denního nástavbového studia v 800 hodin v místnosti dle rozpisu ve vestibulu školy
– žáci II. až IV. ročníku v 800 hodin ve škole či na dílnách v místnostech dle rozpisu ve vestibulu školy