Pokyny pro žáky 1. ročníku:

1. 9. 2021
– studijní obory Mechanik elektrotechnik a Optik v 9:00 hodin na hřišti školy (viz mapka níže)
– učební obory Elektrikář, Elektrikář silnoproud, Elektromechanik pro zařízení a přístroje v 9:30 hodin na hřišti školy (viz mapka níže)
– nástavbové studium Provozní elektrotechnika v 8:00 hodin v učebně dle rozpisu u vstupu do budovy přes šatny školy (viz šipka na mapce)

2. 9. 2021
– informativní třídní schůzky v 16:00 hodin

TřídaOborMístnostTřídní učitel/ka
1. OPOptik104Ing. Elen Kosová
1. MAMechanik elektrotechnik106Ing. Miroslava Carbolová
1. MBMechanik elektrotechnik110Mgr. Jana Bastlová
1. EZElektromechanik108Ing. Blanka Hynečková
1. EAElektrikář silnoproud107Mgr. Tomáš Cnota
1. EBElektrikář121PHDr. Petr Čegan
1. NEProvozní elektrotechnika120Mgr. Vladislav Bednář

Pokyny pro žáky ostatních ročníků:

1. 9. 2021
– třída 2.NE přijde do školy na 8:00 do učebny určené na nástěnce školy.
– časy a místa nástupu jsou v následující tabulce

Pokyny pro všechny žáky

DO BUDOVY BUDOU ŽÁCI ŠKOLY Z DŮVODU OPRAVY SILNICE V UL. NA JÍZDÁRNĚ, KTERÁ JE NEPRŮCHOZÍ, VSTUPOVAT BOČNÍM VCHODEM Z UL. GAJDOŠOVY (VIZ MAPKA A UKAZATELE PŘED ŠKOLOU)!

Provoz školy se ve školní roce 2021/2022 bude řídit „SOUBOREM DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19 – PROVOZ A TESTOVÁNÍ“ vydaným MŠMT ČR, který naleznete zde!