Žáci 1. ročníku začínají v 900 hodin v tělocvičně školy.
Žáci tříd 2. EA, 2. EB, 4. MA, 4. MB a 4. OP začínají v 800 hodin na dílnách odborného výcviku.
Žáci ostatních tříd začínají v 800 hodin v učebnách teoretického vyučování.