Na Profilu zadavatele a na stránkách MSK byla zveřejněna výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku nábytku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.