Na Profilu zadavatele byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu montovaného experimentálního soběstačného domu včetně ocelového schodiště a kanalizace