Ředitel Střední školy elektrotechnické, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o. vyhlašuje doplňkové volby do Školské rady pro zástupce z řad zletilých žáků. Volby se uskuteční 30. 9. 2021. Zájemci mohou podat svou kandidaturu u předsedkyně Školské rady Mgr. Šárky Hrabcové (kabinet 203).