Na Profilu zadavatele a na webových stránkách Moravskoslezského kraje byla zveřejněna veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na stavbu montovaného experimentálního soběstačného domu